Bad Boys For Life 17Ft18 http://vbsco.mihanblog.com 2020-05-26T19:19:35+01:00 text/html 2010-05-18T00:58:00+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA کراک؛ فرشته مرگ جوانان http://vbsco.mihanblog.com/post/1 خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: در حالی که کراک در جامعه به سرعت در حال پیشروی و قربانی گرفتن است جای تامل و درنگ است که چرا این ماده خطرناک اینقدر ارزان و آسان به دست مصرف کننده می رسد....<BR> text/html 2010-05-18T00:56:25+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA زندگی،مرگ،زندگی و عیسی مسیح! http://vbsco.mihanblog.com/post/2 قضیۀ مرگ همواره برای آدمی مجهول بوده و هنوز هم هست!و این مجهول الهویه بودن مرگ در پیرامون خود قصه ها ،اسطوره ها و خیالات زیادی را ایجاد نموده است.گویا هیچکس شهامت آن را نداشته که رودررو ،چهره به چهرۀ مرگ شود.امروزه غریب ب.... text/html 2010-05-18T00:54:22+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA دکتر علی شریعتی http://vbsco.mihanblog.com/post/3 سخنان دکتر علی شریعتی در مورد تاریخ و تمدن <BR><BR>: …ریشه اصلی کار من تمدن است و همواره تمدن ها و آثار بزرگ بشری را بزرگترین افتخار بشر می دانستم و به هر کشوری که می رفتم بلافاصله به سراغ یکی از آثار و شاهکارهای عظیم تمدن گذشته اش می رفتم....<BR> text/html 2010-05-18T00:53:03+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA زرتشت و کورش در احادیث و اساطیر اسلامی http://vbsco.mihanblog.com/post/4 نگارنده این بحث را جای دیگری هم انجام داده و بار دیگر آن را مطرح می نماید تا زوایای پنهان دیگری از آن مورد کند وکاو قرار گیرد: آصف (برگزیده) پسر برخیا (مرد سفید و زرین اندام) که در رابطه با سلیمان و ملکه بلقیس (پرگیس) وزیر سلیمان (مرد صلح) به..... text/html 2010-05-18T00:51:02+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA جمشید http://vbsco.mihanblog.com/post/5 جمشید ، از شاهان‌ اسطوره‌ای ایرانی. در میان‌ شاهان‌ اسطوره‌ای پیشدادی و حتی شهریاران‌ تاریخی ایران‌، جمشید بیش‌ از همه‌ از شکوه‌ و آوازه‌ برخوردار بوده‌ است‌. اخبار و روایات‌ او به‌ تفصیل‌ در کتابهای تاریخی و داستانهای حماسی و افسانه‌های عامیانه‌ نقل‌ شده‌ و تنها شهریار اسطوره‌ای است..... text/html 2010-05-18T00:49:45+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA زندگی کوروش بزرگ http://vbsco.mihanblog.com/post/6 کورش بزرگ فرزند کمبوجیه و ماندانا اولین کسی بود که فلات ایران را برای نخستین بار در تاریخ زیر یک پرچم در آورد و پادشاهی ایران را تشکیل داد.<BR>در سال ۵۴۶ قبل از میلاد , کراسوس شاه لیدیا با اندیشه پیروزی بر سرزمین پارسیان یورشبر ایران زمین را آغاز کرد. وی پیش از یورش.....<BR> text/html 2010-05-18T00:47:48+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA بابک خرمدین نمادی از مقاومت ایرانیان در برابر تجاوز بیگانه http://vbsco.mihanblog.com/post/7 بابک از نژادی ایرانی و مسکنش آذرآبادگان بود، گویا مسلمانش کرده بودند و نام عربیش حسن بود. جنبشی که بابک در ایران آغاز کرد و رسما نام جنبش خرم‌دینان برخود داشت، یک ایدئولوژی مشخصی را مطرح میکرد که هدفش براندازی نهائی سلطه‌ی عرب – برقراری مساوات انسانی در ایران – تأمین خوشیی برای همگان .... text/html 2010-05-18T00:39:17+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA بابک خرّم دین ، پیشوای خرّمدینان http://vbsco.mihanblog.com/post/8 بابک خرّم دین ، پیشوای خرّمدینان * در آذربایجان که در آغاز قرن سوم برضدّ خلافت عبّاسی شورش کرد.<BR><BR>دربارة اصل و نسب او روایت قابل اعتمادی در دست نیست . یک روایت در الفهرست (ص ۴۰۴) و روایت دیگری در تاریخ طبری (سلسلة سوم ، ص ۱۲۳۲)، که هر دو ساختة دشمنان بابک و خرّمدینان است ، در نسبِ او طعن کرده و او را ثمرة ازدواجی غیرشرعی دانسته اند.....<BR> text/html 2010-05-18T00:36:53+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA کوروش کبیر http://vbsco.mihanblog.com/post/9 کورش کبیر.  کورش بزرگ . سردودمان و مؤسس سلسله ٔ هخامنشی (۵۵۹ – ۵۲۹ ق .م .) پسر کمبوجیه ٔاول یا کمبوجیه دوم در بعضی از مآخذ او را کورش دوم و در برخی دیگر کورش سوم نامیده اند. وی بر آخرین پادشاه ماد موسوم به ایشتوویگو یا آستیاژ خروج کرد و پادشاهی را از قوم ماد به قوم پارسی منتقل ساخت و ارمنستان را مطیع کرد و با بابلیان جنگید و بابل و لودیه (لیدی ) را مسخر ساخت و کرزوس پادشاه لودی...... text/html 2010-05-18T00:34:23+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA دانلود فیلم در جستجوی کوروش کبیر http://vbsco.mihanblog.com/post/10 نام فیلم <BR>در جستجوی کوروش کبیر (دانلود+)<BR><BR>Name <BR>In Search in Cyrus The Great<BR><BR>موضوع <BR>کوروش کبیر + زندگانی وی<BR><BR>رمز ( پسورد ) <BR>www.tarikhema.ir <BR><BR>تهیه توسط <BR>انی کاظمی<BR><BR>۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب <BR>۷۰٫۴۴۱ کیلوبایت (KB)<BR><BR>قالب فیلم <BR>WMA<BR><BR><BR>منبع الکترونیکی <BR><P>تاریخ تمدن باستان</P><P><BR></P><P><A href="http://tarikhema.ir/movies/Cyrus_the_Great_Persian_Tarikhema.ir.wmv" target="_blank" title="">دانیود</A><BR></P><BR><BR><BR><BR><BR> <BR> text/html 2010-05-18T00:33:19+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA قوانین قضایی و احکام کیفری در عهد هخامنشی http://vbsco.mihanblog.com/post/11 در عهد هخامنشی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می گرفت مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. مغانها نزد ایرانیان از فرزانگان بشمار می رفتند بطوریکه حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسید. تمام فدرت و اختیارات منجمله امر قضاوت زیر نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت..... text/html 2010-05-18T00:31:47+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA نتیجه حفاری های شهر سوخت http://vbsco.mihanblog.com/post/12 بتدریج این مطلب روشن میشود که جلگة بین‌النهرین نخستین مهد تمدن بشر نبوده است و کاوش‌های اخیر پرده از بسیاری از رازهای نهفته در سرزمین فلات ایران برداشته است...... text/html 2010-05-18T00:30:19+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA زنان هخامنشی، ۳ برابر مردان حقوق می گرفتند! http://vbsco.mihanblog.com/post/13 حدود ۷۰ سال پیش، در سال ۱۳۱۲/۱۹۳۳م، در جریان کاوش‌های موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به سرپرستی «ارنست هرتسفلد» ایران‌شناس، مجموعه‌ای از گل نوشته‌ها در باروی شمال شرقی تخت جمشید به دست آمد. این مجموعه که مشتمل بر حدود ۳۰هزار لوح بود، متعلق به سال‌های ۵۰۹ تا ۴۹۴ ق.م است و به خط میخی ایلامی نوشته شده است..... text/html 2010-05-18T00:28:36+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA متن کتیبه داریوش بزرگ در نقش رستم DNb http://vbsco.mihanblog.com/post/14 متن کتیبه داریوش بزرگ، “شاه شاهان، یک شاه از بسیاری، یک فرماندار از بسیاری” در کتیبه نقش رستم، واقع در استان فارس، ۵ کیلومتری کاخ پارسه (تخت جمشید) این کتیبه دارای ۱۲ بند است، این کتیبه با توجه به محتوای آن، به عقیده بسیاری از مورخان بمانند معجزه می ماند.... text/html 2010-05-18T00:25:38+01:00 vbsco.mihanblog.com Alberto IAQUINTA کشف حجاب به سبک نوین http://vbsco.mihanblog.com/post/15 <P>ممکن است برخی برای فرار از مسئولیت و توجیه بی برنامگی خود، پوشش را امری درونی بدانند و بگویند که نمی توان به اجبار، کسی را باحجاب کرد؛ چنانکه ممکن است برخی نیز پرهیز از هرگونه اقدام تنبیهی و تعزیری را توصیه کنند و بگویند باید در مبارزه با این ناهنجاری، تنها به کار فرهنگی پرداخت..... </P><P><BR></P><P>                        <IMG hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.jahannews.com/images/docs/000114/n00114039-b.jpg" alt=""></P>